Ready to continue?

Seems like you have filled this form earlier. Let’s pick up where you left off.

I need help

Tuyên bố về Quyền Tiếp cận của Chó Dẫn đường

Hãy đồng ý với quyền tiếp cận của Chó Dẫn đường

Chó Dẫn đường đi cùng với Người điều khiển chúng có quyền tiếp cận hợp pháp đến bất kỳ sự kiện, cơ sở kinh doanh hoặc cơ sở công cộng nào và trên các phương tiện Giao thông Công cộng hoặc xe chung trong mọi thời điểm.

Người có thị lực kém hoặc mù lòa đi cùng với Chó Dẫn đường được phép:

  • Di chuyển trên bất kỳ hình thức giao thông công cộng nào, bao gồm taxi, xe buýt, máy bay, xe chung, xe tram và xe lửa
  • Đi vào bất kỳ địa điểm công cộng nào
  • Đi vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc y tế
  • Ghé thăm bất kỳ nhà hát nào
  • Ăn ở bất kỳ nhà hàng nào
  • Mua sắm trong bất kỳ cửa hàng nào (bao gồm cả siêu thị và cửa hàng thực phẩm)

Nói chung, nếu bất kỳ người nào tìm cách từ chối các quyền này đối với một người có thị lực kém hoặc mù, hoặc đối xử với người đó kém ưu ái hơn, chỉ vì họ đi cùng với Chó dẫn đường thì đó là phân biệt đối xử và bất hợp pháp. Quý vị có thể phải nhận thông báo phạt hoặc tiền phạt tại chỗ ở một số tiểu bang đối với việc từ chối Chó dẫn đường vào một địa điểm.

Những luật này cũng có thể áp dụng cho những người huấn luyện Chó dẫn đường và Cún con Dẫn đường tùy thuộc vào tiểu bang hoặc lãnh thổ quý vị cư ngụ. Quý vị sẽ biết một con chó hoặc cún con đang được huấn luyện khi chúng đang mang dây nịt hoặc áo khoác nhưng nếu nghi ngờ, vui lòng hỏi Người điều khiển chó.

Vui lòng đảm bảo rằng nhân viên của quý vị nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ pháp lý của điều này để hoan nghênh những người có Chó dẫn đường nhằm đảm bảo những người có thị lực kém hoặc mù lòa có thể được hưởng các quyền tự do và quyền tiếp cận như những người khác.

Quý vị có thể thúc đẩy cam kết của mình cho sự hòa nhập bằng cách đặt một trong các nhãn dán của chúng tôi ở lối vào cơ quan hoặc doanh nghiệp của quý vị. Sự hỗ trợ của quý vị tạo ra sự khác biệt rất lớn.

Tìm hiểu thêm về Quyền Tiếp cận của Chó dẫn đường dành riêng cho tiểu bang hoặc Lãnh thổ của quý vị:

New South Wales: https://nsw.guidedogs.com.au/resources/community-resources/guide-dog-access-and-etiquette

Lãnh thổ thủ đô Úc: https://nsw.guidedogs.com.au/resources/community-resources/guide-dog-access-and-etiquette

Victoria: https://vic.guidedogs.com.au/resources/access-and-advocacy/access-guide-dogs/

Nam Úc: https://sant.guidedogs.com.au/get-resources/about-our-dogs/#legal-access-rights

Queensland: https://qld.guidedogs.com.au/about-us/our-guide-dogs/#where-can-guide-dogs-go

Lãnh thổ phía Bắc: https://sant.guidedogs.com.au/get-resources/about-our-dogs/#legal-access-rights

Tây Úc: https://www.guidedogswa.com.au/resources/access-laws/

Tasmania: https://guidedogstas.com.au/resources/accessrights/

Coles has unleashed a new national fundraising campaign for Guide Dogs
From now until 21 May, Coles will donate five cents for every dog food product sold.